Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Y tế - Tư vấn học đường

Y tế - Tư vấn học đường

Cập nhật lúc : 13:53 16/02/2017  

Thông tư liên tịch Quy định về công tác Y tế trường học
Ngày 12/5/2016 Liên bộ Y tế và GD-ĐT đã ban hành Thông tư 13/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác Y tế trường học. Cụ thể ở file đính kèm sau đây:

Tải file 1  

Số lượt xem : 365

Các tin khác