Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Y tế - Tư vấn học đường

Y tế - Tư vấn học đường

Cập nhật lúc : 14:42 16/02/2017  

Kế hoạch về công tác y tế trường học Năm học 2016-2017
Căn cứ vào thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học; căn cứ vào tình hình thực tế công tác y tế trường học, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, bộ phận y tế trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2016-2017 với những nội dung như sau:

 

 

 

Số lượt xem : 2298

Các tin khác