Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Y tế - Tư vấn học đường

Y tế - Tư vấn học đường

Cập nhật lúc : 14:42 16/02/2017  

Kế hoạch về công tác y tế trường học Năm học 2016-2017
Căn cứ vào thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học; căn cứ vào tình hình thực tế công tác y tế trường học, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, bộ phận y tế trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2016-2017 với những nội dung như sau:

 

 

 

Số lượt xem : 2442

Các tin khác