Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Ngoại khóa GD SKSS, PC buôn bán người, ma túy, HIV/AIDS của Trường THCS Lý Tự Trọng- Huế năm 2019


frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vui Trung thu 2018 - học sinh trường THCS Lý Tự Trọng hòa chung với trẻ em toàn phường Phú Hậu


Tr­ường THCS Lý Tự Trọng qua từng cuộc thi Khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng


15 năm thành lập trường THCS Lý Tự Trọng - sự khởi đầu của bao hứa hẹn


Huế - Thành phố xanh Quốc gia (28/6/2016)


Hội thao NTĐ thành phố năm học 2014-2015


Hội thao nghi thức đội năm học 2014-2015


Múa hát sân trường lớp 7/2, năm học 2012 - 2013 trường THCS Lý Tự Trọng