Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:56 21/01/2020  

Lịch lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Huế tiếp công dân

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định 64/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; Quyết định số20921/2016/QĐ-ƯBND ngay 13/12/2016 của UBND thành phố Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch tiếp công dân như sau:

Số lượt xem : 44

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác