Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 12 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch - Thông báo nhà trường

Kế hoạch - Thông báo nhà trường

Cập nhật lúc : 07:05 25/06/2020  

Thông báo tuyển sinh khối 10 Trường THPT Thuận Hóa năm học 2020-2021
Thực hiện thông báo sổ 131/TB -UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Trường THPT Thuận Hóa chủ động tuyển sinh và Công văn sổ 4945/UBND-GD của UBND tỉnh Thừa Thiêng Huế ngày 11/6/2020 về phương án tuyển sinh các lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường THPT Thuận Hóa, Trường THPT Thuận Hóa thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau:

Số lượt xem : 706

Các tin khác