Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch - Thông báo nhà trường

Kế hoạch - Thông báo nhà trường

Cập nhật lúc : 10:33 09/10/2019  

Kế hoạch BDTX của CBQL và giáo viên năm học 2019-2020

Tải mẫu Kế hoạch BDTX cá nhân bên dưới

                                               -N.M.T-

Tải file 1  

Số lượt xem : 119

Các tin khác