Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TAI LIEU ON TAP LY THUYET THI GVDG

Quý Thầy/Cô tải file nén dưới đây:

Hướng dẫn báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Một số vấn đề lý luận về kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) 1. Giới thiệu chung KĐCLGD là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn KĐCLGD do Bộ GD&ĐT quy định đối với các CSGD. Kiểm...