Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:27 25/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

- Dạy học theo TKB tuần 33.

- Đoàn- Đội, Y tế kiểm tra vắng trễ, lý do cụ thể từng HS và báo PHT để tổng hợp báo cáo Phòng GD&ĐT trước 7h15 và duy trì suốt tuần.

- 9h50: Hội ý HT, PHT, VP

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo ra đề cương ôn tập kiến thức trọng tâm học kỳ II các môn đề trường (có thay đổi) phạm vi giới hạn đến hết tuần 34 (06/6/2020). Riêng đ/v đề Phòng ra phạm vi tính đến tuần thứ 11 thuộc CT HK2 NH 2019-2020 sau khi đã điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn 1113 và xây dựng lại kế hoạch học kì 2 kết thúc trước ngày 30/6/2020. Nộp TTCM và PHT (26/5), khẩn trương triển khai ôn tập cho HS. 

- Đoàn- Đội, Y tế kiểm tra vắng trễ, lý do cụ thể từng HS và báo PHT để tổng hợp báo cáo Phòng GD&ĐT trước 13h15 và duy trì suốt tuần.

- TCM Nhạc- Thể- Mỹ, Toán – Tin làm việc với Cô Búp để thực hiện kiểm kê cuối năm. - - Tổ VP chuẩn bị DSHS chưa nộp học phí và các khoản.

- 16h30 trong tuần: Chăm sóc công trình MN đối với các lớp học 04 tiết.

Thứ Ba
(26/05/2020)

- TCM Nhạc- Thể- Mỹ, Toán – Tin làm việc với Cô Búp để thực hiện kiểm kê cuối năm.

- Phổ biến kế hoạch kiểm tra HK 2 và phân công coi kiểm tra.

- PHT báo cáo v/v thực hiện nộp đề cương, niêm phong đề trường ra của các TCM.

- Tổ trưởng các TCM, T. Trung, C. Trâm Anh, GVCN đến Văn phòng đọc dự thảo biên bản kiểm kê và ký xác nhận sau khi thống nhất.

- VP chuẩn bị điều kiện tổ chức kiểm tra HK2.

- Tiếp tục rà soát hồ sơ cuối năm gồm TĐ-KT, ĐG- XL, ĐG chuẩn, kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng GD (PHT, VP).

- 16h30: Chăm sóc công trình MN đối với các lớp học 04 tiết.

Thứ Tư
(27/05/2020)

- Thư ký Hội đồng hoàn thành hồ sơ HĐ coi, chấm kiểm tra HK 2.

- Rà soát chế độ dự giờ, thao giảng, kiểm tra nội bộ, chuyên đề, chủ đề của các tổ (TCM b/c theo mẫu của PHT).

- 16h30: Chăm sóc công trình MN đối với các lớp học 04 tiết.

Thứ Năm
(28/05/2020)

- VP và GVCN 9 kiểm tra nội bộ hồ sơ chuẩn bị xét TN THCS (học bạ, giấy tờ liên quan).

- Rà soát DS, ảnh của HS thi nghề lớp 8, 9 (GVCN, T. Phi, VP).

- 16h30: Chăm sóc công trình MN đối với các lớp học 04 tiết.

Thứ Sáu
(29/05/2020)

- Liên hệ với Codes và Thư viện Tổng hợp tỉnh v/v phát triển văn hóa đọc và trao đổi sách (HT).

- 15h25: Giao ban công tác chủ nhiệm.

- 16h30: Chăm sóc công trình MN đối với các lớp học 04 tiết. Hưởng ứng phong trào CN xanh.

Thứ Bảy
(30/05/2020)

- 7h30: Họp HĐSP

- 8h30: Sinh hoạt chuyên môn.

- 13h30: HS lớp 8 học nghề PT tại TT Nguyễn Du (T. Phi phối hợp kiểm tra, nắm tình hình, liên hệ PHHS, báo cáo BGH).

Chủ Nhật
(31/05/2020)

- Trực bảo vệ, tưới cây, chăm sóc bồn hoa: A. Mão.

- Trực bảo vệ, tưới cây, chăm sóc bồn hoa: A. Mão.