Thứ Hai, 17/02/2020

Buổi sáng

* Khẩn: Thông báo số 09/TB-LTT (ngày 16/02/2020) cho học sinh nghỉ học phòng chống Covid- 19 đến hết tháng 02/2020. CBGVNV thực hiện nhiệm vụ trực, làm vệ sinh theo phân công, tìm hiểu tình hình học sinh, giao bài tập, hướng dẫn nghiên cứu sách giáo khoa, dạy học trực tuyến… qua facebook nhóm.

Buổi chiều

- PHT, cốt cán, TPT Đội chủ động điều hành, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công, tổ CM để hỗ trợ GV các hình thức dạy học offline, online cho GVCN – admin lớp, GVBM- người lên lớp (theo lịch của PHT đề xuất).

- Trực theo phân công: Cô Nguyễn Thị Chi Vinh, Cô Nguyễn Thị Giáng Hương

Thứ Ba, 18/02/2020

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Hồ Phương Thảo, Cô Mai Thị Nguyệt.

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Hồ Phương Thảo, Cô Mai Thị Nguyệt.

Thứ Tư, 19/02/2020

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Tống Thị Thủy Tiên, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệu.

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Tống Thị Thủy Tiên, Cô Nguyễn Thị Thanh Diệu.

Thứ Năm, 20/02/2020

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Hà Thúc Trâm Anh, Thầy Đào Duy Khánh.

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Hà Thúc Trâm Anh, Thầy Đào Duy Khánh.

Thứ Sáu, 21/02/2020

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Nguyễn Thị Thúy Hoa, Cô Trần Ngọc Thúy Trâm.

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Nguyễn Thị Thúy Hoa, Cô Trần Ngọc Thúy Trâm.

Thứ Bảy, 22/02/2020

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Trần Thị Thanh Sương, Cô Lê Thị Quỳnh Trang.

Buổi chiều

- Học sinh nghỉ học, CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Cô Trần Thị Thanh Sương, Cô Lê Thị Quỳnh Trang.

Chủ Nhật, 23/02/2020

Buổi sáng

- CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Anh Hồ Văn Mão.

Buổi chiều

- CBGVNV chủ động công tác chuyên môn, trực theo phân công: Anh Hồ Văn Mão.