Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chiến lược phát triển GD&ĐT

Chiến lược phát triển GD&ĐT

Cập nhật lúc : 15:10 06/07/2017  

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018 và tầm nhìn đến năm 2020
Nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường, đặc biệt để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 432