Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2022

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Tư tưởng quán xuyến trong quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển Đảng là “coi trọng chất lượng”: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”.

Xem thêm

Kế hoạch - Thông báo nhà trường

  Thông báo nghỉ dạy học từ 10/10 đến hết ngày 11/10/2020

  Theo Trung tâm PCTT và TKCN tỉnh, hiện nay (09/10/2020) trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, tiếp tục gây mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực miền Trung, trong đó Thừa Thiên Huế mưa to đến rất to và nhiều nơi bị ngập lụt; tiếp theo các Công văn số 2282/SGD&ĐT-VP ngày 07/10/2020 và Công văn 2313/SGD&ĐT-VP ngày 08/10/20202 của Sở GD&ĐT vê việc theo dõi tình hình lũ lụt để chú động cho học sinh nghỉ học và triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ; Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 2316/SGD ĐT ngày 09/10/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học cụ thể như sau: Xem thêm

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hoạt động thư viện

  Giới thiệu sách tháng 5/2022

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tuy đã đi xa, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi cùng non sông, đất nước và nhân dân Việt Nam, hiển hiện trong những di sản vô giá Người để lại cho chúng ta: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Những giá trị cao đẹp về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Xem thêm

Thư viện ảnh

 • 61700118_2029194030518479_6224374258718474240_o

Chiến lược phát triển GD&ĐT

  Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018 và tầm nhìn đến năm 2020

  Nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường, đặc biệt để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2014-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xem thêm