Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Kế hoạch - Thông báo nhà trường

    Thông báo tuyển sinh khối 10 Trường THPT Thuận Hóa năm học 2020-2021

    Thực hiện thông báo sổ 131/TB -UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Trường THPT Thuận Hóa chủ động tuyển sinh và Công văn sổ 4945/UBND-GD của UBND tỉnh Thừa Thiêng Huế ngày 11/6/2020 về phương án tuyển sinh các lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường THPT Thuận Hóa, Trường THPT Thuận Hóa thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau: Xem thêm

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hoạt động thư viện

    Kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần 7 năm học 2020 - 2021

    PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Số: ../KHTHCS-LTT                                      Huế, ngày 20 tháng 04 năm 2020                                   KẾ HOẠCH Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7             Thực hiện công văn số: 1185/KH-UBND 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ ... Xem thêm